Συνδυασμενη ορθοδοντικη

Συνδυασμενη ορθοδοντικη

Η ειδικότητα της ορθοδοντικής όχι μόνο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οδοντιατρικής επιστήμης, αλλά και είναι άρρηκτα συνυφασμένη με ειδικότητες της ιατρικής. Τα άτομα που προσέρχονται για ορθοδοντική θεραπεία, στην πλειοψηφία τους χρειάζονται την συμβολή και άλλων ειδικών, ανάλογα με τις οδοντιατρικές ανάγκες τους. Κάποια από αυτά είναι περιστατικά ιδιαίτερων απαιτήσεων που χρήζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη στενή συνεργασία ιατρών.

Στο ιατρείο μας εξασφαλίζεται η άριστη συνεργασία με τον γενικό οδοντίατρο, που μάς παρέπεμψε τον ασθενή για ορθοδοντική θεραπεία, με σκοπό να διευκολύνουμε και να αναβαθμίσουμε τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που προγραμματίζει.
Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην επιλογή ειδικών από διάφορες ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης φροντίδας του ασθενούς. Σε δύσκολα περιστατικά γίνεται ενιαία κατάρτιση σχεδίου θεραπείας και συντονισμένη υλοποίησή του από ομάδα ειδικών οδοντιάτρων / ιατρών με εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία, αν αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά, θα κατέληγαν σε αποτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Παραθέτουμε επιγραμματικά τα πεδία συνδυασμένης ορθοδοντικής ανά ειδικότητα:

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

 • Έγκαιρη διάγνωση ορθοδοντικών προβλημάτων και παραπομπή στον ορθοδοντικό για την 1η ορθοδοντική εκτίμηση.
 • Προληπτική /κατασταλτική παρέμβαση υπό προϋποθέσεις και με την επίβλεψη του ορθοδοντικού.
 • Συνδιαχείριση οδοντικών τραυμάτων (π.χ. εκγόμφωση, ενσφήνωση δοντιού).
 • Υλοποίηση προγραμματισμένων εξαγωγών νεογιλών ή μόνιμων δοντιών.
 • Επιτήρηση στοματικής υγείας, πριν και κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, και εφαρμογή προγράμματος συχνού καθαρισμού.
 • Παραπομπή για προληπτικές καλύψεις μόνιμων γομφίων (sealants) και φθορίωση.
 • Εξασφάλιση χώρων για προσθετικές αποκαταστάσεις και συναξιολόγηση προσθετικών αναγκών με βάση τα υπάρχοντα ορθοδοντικά προβλήματα.
 • Αξιολόγηση περιοδοντικής και ενδοδοντικής κατάστασης του οδοντικού φραγμού.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ & ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

 • Αντιμετώπιση περιστατικών με έλλειψη δοντιών ή διαταραχές σχήματος και χρώματος.
 • Βελτιστοποίηση της θέσης και σχέσης των δοντιών για προσθετικούς λόγους, στα πλαίσια προετοιμασίας περιοχών που θα τοποθετηθούν εμφυτεύματα ή/και προσθετικές εργασίες (στεφάνες, γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες).
 • Προσθετική αποκατάσταση δοντιών που παρέμειναν υπεκφυμένα μετά την ορθοδοντική έλξη, λόγω αδυναμίας ανατολής.
 • Διατήρηση δοντιών με εκτεταμένες αποκαταστάσεις και ανάγκη ορθοδοντικής αποκάλυψης των οδοντικών ορίων για σωστή προσθετική παρασκευή.
 • Συναξιολόγηση συγκλεισιακών σχέσεων και εξισορρόπηση σύγκλεισης.
 • Ενίσχυση ορθοδοντικής στήριξης μέσω οδοντικών εμφυτευμάτων.
 • Θεραπεία δυσλειτουργιών κροταφογναθικής διάρθρωσης.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν γναθοπροσωπικής προσθετικής.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 • Αξιολόγηση περιοδοντικής κατάστασης και εξάλειψη ενεργούς περιοδοντικής νόσου, πριν την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας.
 • Επιτήρηση της υγείας των περιοδοντικών ιστών κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.
 • Απομάκρυνση διογκωμένων ούλων, λόγω ουλίτιδας, από την επιφάνεια των δοντιών.
 • Αφαίρεση υπερτροφικών ή χαμηλής πρόσφυσης χαλινών.
 • Αντιμετώπιση μεγάλων υφιζήσεων με την εφαρμογή της ουλοβλεννογόνιας χειρουργικής.
 • Ορθοδοντική σύγκλιση διαστημάτων μεταξύ των δοντιών (κυριώς των άνω μόνιμων τομέων), λόγω απώλειας οστικής στήριξης, εξαιτίας της περιοδοντικής νόσου.
 • Εξάλειψη γωνιωδών βλαβών στις ρίζες δοντιών, μέσω της ορθοδοντικής ανόρθωσης, εξαιτίας λανθασμένης απόκλισης των δοντιών αυτών (κυρίως στους μόνιμους γομφίους).
 • Διευθέτηση των περιοδοντικών ιστών της αισθητικής ζώνης μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Εφαρμογή της ορθογναθικής χειρουργικής σε συνδυασμό με την ορθοδοντική θεραπεία για την εξάλειψη σκελετικών δυσαρμονιών/ασυμμετριών στην άνω και κάτω γνάθο, καθώς και δυσμορφιών προσώπου.
 • Χειρουργική αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη εγκλείστων δοντιών (π.χ. κυνοδόντων).
 • Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων 3ων γομφίων (φρονιμιτών).
 • Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών ή οδοντωμάτων, καθώς επηρεάζουν την φυσιολογική ανατολή παρακείμενων δοντιών.
 • Ταχεία ορθοδοντική υπερέκφυση δοντιών προς εξαγωγή με σκοπό την διατήρηση ικανοποιητικής ποσότητας οστού για τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
 • Τοποθέτηση ζυγωματικής στήριξης για ορθοδοντική εμβύθιση.
 • Τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων σε καταστάσεις απώλειας τμήματος του φατνιακού οστού (π.χ. σχιστίες).
 • Εφαρμογή της μεθόδου της διατατικής οστεογένεσης στα οστά των γνάθων και το φατνιακό οστό.

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η κρανιοπροσωπική ομάδα είναι ένα σύνολο ειδικών που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση κρανιοπροσωπικών διαταραχών, όπως για παράδειγμα οι σχιστίες. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αυτών των προβλημάτων, απαιτείται η συμβολή διαφόρων ειδικών για την αποτελεσματική διαχείρησή τους. Όλοι οι ειδικοί εργάζονται εντός νοσηλευτικού ιδρύματος για τον καλύτερο συντονισμό τους. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η ομάδα αποτελείται από πλαστικό χειρουργό, ορθοδοντικό, ωτορινολαρυγγολόγο, λογοθεραπευτή, γναθοχειρουργό, προσθετολόγο, παιδοδοντίατρο, παιδίατρο, οφθαλμίατρο, νευροχειρουργό, γενετιστή, κοινωνικό λειτουργό και το ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό. Η ομάδα συγκαλείται συχνά σε συμβούλιο για τον από κοινού προγραμματισμό των παρεμβάσεων κάθε ειδικού και για την εξέλιξη των περιστατικών.

Τα κρανιοπροσωπικά προβλήματα απαιτούν πολυετή συνδιαχείρηση κατά στάδια, από την νεογνική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Έτσι, μέσω της ομάδας, καθορίζεται η κατάλληλη χρονική στιγμή παρέμβασης κάθε ειδικού με βάση διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Ο ρόλος του ορθοδοντικού είναι καθοριστικός στα περισσότερα στάδια της αγωγής. Μόνο μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και συντονισμένης δράσης κάθε ειδικού εξασφαλίζεται τόσο η έγκαιρη και σωστή διάγνωση όσο και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρανιοπροσωπικών προβλημάτων.

error: Content is protected !!