Απονεύρωση

 Απονεύρωση

Στις περιπτώσεις που η τερηδόνα έχει φτάσει στο νεύρο του δοντιού, ο οδοντίατρος θα πρέπει να καθαρίσει τα μικρόβια και από τον εσωτερικό χώρο του δοντιού (πολφό), πριν την τελική αποκατάσταση του. Όταν τα μικρόβια έχουν φτάσει στα επιφανειακά στρώματα του πολφού τότε ο οδοντίατρος μπορεί να κάνει πολφοτομή (μερική απονεύρωση) δηλαδή να αφαιρέσει μερικώς τον πολφό του δοντιού. Όταν ωστόσο η φλεγμονή έχει προχωρήσει στη ρίζα του δοντιού, τότε ο οδοντίατρος θα πρέπει να αφαιρέσει όλο τον πολφό και να τον αποκαταστήσει με ειδικό υλικό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).

Η διαδικασία της πολφοτομής είναι μία σχετικά απλή διαδικασία, που γίνεται σε ένα ραντεβού. Μετά την χορήγηση τοπικής αναισθησίας, τοποθετείται ένα αδιάβροχο ελαστικό που απομονώνει το δόντι από τα υπόλοιπα (ελαστικός απομονωτήρας). Στη συνέχεια ο οδοντίατρος καθαρίζει το δόντι από την τερηδόνα, απομακρύνει το μολυσμένο μέρος του πολφού και καλύπτει τον υπόλοιπο πολφό με ένα αντισηπτικό υλικό.

Η πολφοτομή έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας (~80%), ωστόσο ο κάθε πολφός μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά στην θεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απορροφηθούν οι ρίζες του δοντιού με αποτέλεσμα την πρόωρη απώλεια του ή να προχωρήσουν τα μικρόβια στο υπόλοιπο πολφό και να οδηγήσουν σε νέκρωση του δοντιού και στη δημιουργία αποστήματος στην περιοχή των ούλων.

Στα μόνιμα δόντια όταν τα μικρόβια μολύνουν και τον πολφό (νεύρο) των ριζών του δοντιού, απαιτείται η διαδικασία ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση). Συνήθως τα δόντια που απαιτούν απονεύρωση προκαλούν έντονο πόνο που δεν ανακουφίζεται και είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε με τον οδοντίατρο το συντομότερο δυνατό. Η απονεύρωση είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία και συνήθως απαιτεί παραπάνω από μία συνεδρίες.

error: Content is protected !!