Διεπιστημονική Οδοντιατρική Φροντίδα

Διεπιστημονική Οδοντιατρική Φροντίδα

Στις περιπτώσεις περίπλοκων περιστατικών απαιτείται η συνεργασία με ομάδα ιατρών όπου ο καθένας παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους.

Στο ιατρείο μας εξασφαλίζεται η άριστη συνεργασία με ειδικούς από διάφορες ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης φροντίδας του ασθενούς. Σε δύσκολα περιστατικά γίνεται ενιαία κατάρτιση σχεδίου θεραπείας και συντονισμένη υλοποίησή του από ομάδα ειδικών οδοντιάτρων/ιατρών με εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία, αν αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά, θα κατέληγαν σε αποτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

error: Content is protected !!