Οδοντικά εμφυτεύματα

εμφυτευματα δοντια αλιμος

 ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πιο προχωρημένη λύση για αντικατάσταση ενός ή πολλών δοντιών που λείπουν ή για βελτίωση της συγκράτησης μιας οδοντοστοιχίας. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά μέσα στο οστό των γνάθων και μετά από την πάροδο 3-4 μηνών (περίοδος ενσωμάτωσης) μπορεί να ξεκινήσει η προσθετική αποκατάστασή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ακίνητη προσθετική αποκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί την ίδια ή την επόμενη ημέρα από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (teeth in a day, all-on-4 concept) . Με τη χρήση εμφυτευμάτων προλαμβάνεται η απώλεια του οστού των γνάθων καθώς και η απώλεια επιπλέον δοντιών μελλοντικά. Επίσης βελτιώνουν τη μασητική λειτουργία καθώς και τη στοματική και γενική υγεία μέσω της διατήρησης μιας σωστά ισορροπημένης δίαιτας.

Αντικατάσταση ενός δοντιού

Αυτή γίνεται με την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος. Κεραμικά υλικά χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση, λόγω της εξαιρετικής τους αισθητικής και βιοσυμβατότητας.

Αντικατάσταση πολλών δοντιών

Ο καλύτερος τρόπος για την αντικατάσταση συνεχόμενων ελλειπόντων δοντιών είναι με μία γέφυρα στηριζόμενη σε εμφυτεύματα. Συνήθως δύο εμφυτεύματα μπορούν να στηρίξουν μία γέφυρα που αποκαθιστά 2 ή περισσότερα δόντια.

Αντικατάσταση όλων των δοντιών

Σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, ακίνητες γέφυρες ή κινητές οδοντοστοιχίες μπορούν να κατασκευαστούν πάνω σε εμφυτεύματα. Ο αριθμός των εμφυτευμάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξαρτάται κατά περίπτωση από το είδος της προσθετικής αποκατάστασης.

 Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μάς επιτρέπει, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, να σχεδιάζουμε και να τοποθετούμε τα εμφυτεύματα στην επιθυμητή θέση και με μεγάλη ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο μειώνεται δραστικά ο χρόνος που θα περάσει ο ασθενής στην οδοντιατρική καρέκλα κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά και συμβάλλει σε ομαλότερη μετεγχειρητική πορεία.

Διάρκεια και κόστος θεραπέιας με οδοντικά εμφυτεύματα

Λόγω της μεγάλης ανομοιογένειας μεταξύ των περιπτώσεων που χρήζουν οδοντικών εμφυτευμάτων η διάρκεια και το κόστος της θεραπέιας εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο αριθμός και η θέση των εμφυτευμάτων, η ανάγκη προπαρασκευαστικών θεραπειών (π.χ ανάπλαση οστού), το είδος των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η πολυπλοκότητα της προσθετικής αποκατάστασης. Στην κλινική μας χρησιμοποιούνται μόνο εμφυτεύματα ανώτερης ποιότητας και παρέχεται πιστοποιητικό γνησιότητας των εμφυτευμάτων καθώς και των χρησιμοποιουμένων προσθετικών μερών. Κατά κανόνα η θεραπέιες που περιλαμβάνουν εμφυτεύματα κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με άλλες συμβατικές θεραπείες. Αποτελούν μια μορφή επένδυσης καθώς είναι λειτουργικά ανώτερα και με τη σωστή συντήρηση μπορούν να διατηρηθούν για πάρα πολλά χρόνια.