Ορθοδοντική

Ορθοδοντική

Ο ορθοδοντικός είναι ο ειδικός που ασχολείται με την πρόληψη και αποκατάσταση οδοντοσκελετικών ορθοδοντικών προβλημάτων. Για μια ολοκληρωμένη ορθοδοντική διάγνωση, εκτός της κλινικής εκτίμησης, απαιτείται η λήψη των κάτωθι διαγνωστικών αρχείων:

  1. 2 ψηφιακές ακτινογραφίες: μια πανοραμική και μια πλάγια κεφαλομετρική.
  2. Γύψινα εκμαγεία μελέτης, που κατασκευάζονται στο εργαστήριο μας, μετά την λήψη αποτυπωμάτων των δοντιών της άνω και κάτω γνάθου.
  3. Ψηφιακές φωτογραφίες του προσώπου και των δοντιών.

Ανάλογα με το περιστατικό και για την διερεύνηση εξατομικευμένων στοιχείων, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον διαγνωστικά στοιχεία, όπως οδοντιατρική αξονική τομογραφία άνω και κάτω γνάθου, οπισθοπρόσθια κεφαλομετρική ακτινογραφία, περιοδοντικός έλεγχος κ.α. Σε ειδικές περιπτώσεις, ζητείται η συμβολή άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών ειδικοτήτων για την πληρέστερη λήψη διαγνωστικών στοιχείων και για την κατάρτιση ενός συνδυασμένου σχεδίου θεραπείας.

Μετά την συλλογή των διαγνωστικών αρχείων, ακολουθεί μελέτη και ανάλυση αυτών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καταρτίζεται μια πλήρης διάγνωση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας. Μετα την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και όλες τις παραμέτρους της θεραπείας σας.

Η μεθοδικότητα στη διάγνωση, μαζί με την επιμελή εφαρμογή του σχεδίου θεραπείας εγγυώνται εντυπωσιακά αποτελέσματα!!!