Προσθετική


ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Στεφάνες (θήκες) και γέφυρες

Οι στεφάνες βοηθούν στην αποκατάσταση και την προστασία δοντιών που έχουν εκτεταμένες βλάβες (λόγω τερηδόνας, κατάγματος, απονεύρωσης ή εκτεταμένης φυσικής φθοράς) ή δοντιών τα οποία έχουν ήδη παλαιές στεφάνες και πρέπει να αντικατασταθούν για λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους. Η χρήση των πλέον σύγχρονων υλικών ολοκεραμικών στεφανών συμβάλλει στη δημιουργία στεφανών με την αναγκαία αντοχή προσφέροντας ένα απόλυτα φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων δοντιών που λείπουν και συγκραντούνται μόνιμα από γειτονικά δόντια. Τα δόντια-στηρίγματα της γέφυρας πρέπει να είναι υγιή και σε καλή δομική κατάσταση.

Και οι στεφάνες και οι γέφυρες είναι ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις και μπορούν να ολοκληρωθούν σε λίγες (2-3) επισκέψεις.

Full Mouth Reconstruction

Σε αρκετές περιπτώσεις όταν τα δόντια και οι υπάρχουσες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις έχουν φθαρεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτείται μια ολιστική και συντονισμένη αντιμετώπιση των οδοντιατρικών προβλημάτων του ασθενούς. To full mouth reconstruction ξεκινάει με ενδελεχή ανάλυση των αισθητικών, βιολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ασθενούς. Η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των οδοντικών φραγμών γίνεται με αποκατάσταση φθαρμένων αποκατάσεων με συνδυασμό θηκών, γεφυρών ή και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων επί οδοντικών εμφυτευμάτων.

Oδοντοστοιχίες

Οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές προσθετικές εργασίες που αντικαθιστούν δόντια που λείπουν. Υπάρχουν δύο είδη οδοντοστοιχιών: οι ολικές οδοντοστοιχίες που κατασκευάζονται στις περιπτώσεις που όλα τα δόντια λείπουν ή πρόκειται να εξαχθούν, και οι μερικές οδοντοστοιχίές που κατασκευάζονται στις περιπτώσεις που μερικά δόντια λείπουν και τα υπόλοιπα μπορούν να διατηρηθούν. Οδοντοστοιχίες μπορούν να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν άμεσα μετά από την εξαγωγή δοντιών έτσι ώστε ο ασθενής να μη χρειαστεί να μείνει χωρίς δόντια, αλλά θα χρειαστούν αναπροσαρμογή (γέμισμα) ή αντικατάσταση εντός 6-12 μηνών, λόγω αλλαγών στο οστό και στα ούλα του ασθενούς. Όταν απαιτείται επιπλέον συγκράτηση, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οδοντικά εμφυτεύματα, για να βελτιωθεί η εμπειρία του ασθενούς με οδοντοστοιχίες. Όλα τα είδη οδοντοστοιχιών κατασκευάζονται εξατομικευμένα για τον καθε ασθενή από ειδικό πλαστικό υλικό (ακρυλική ρητίνη) και επιβάλλεται να αφαιρούνται το βράδυ.