Ψηφιακή Οδοντιατρική

Ψηφιακή Οδοντιατρική

Οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας επιτρέπουν το σχεδιασμό και την κατασκευή (CAD/CAM: Computer Aided-Design and Manufacturing) προσθετικών αποκαταστάσεων μεγάλης ακρίβειας και με τη χρήση των πιο σύγχρονων και αισθητικών υλικών. Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού να σχεδιάζουμε και να τοποθετούμε τα εμφυτεύματα στην επιθυμητή θέση και με μεγάλη ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο μειώνεται δραστικά ο χρόνος που θα περάσει ο ασθενής στην οδοντιατρική καρέκλα κατα τη την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά και συμβάλλει σε ομαλότερη μετεγχειρητική πορεία. Τέλος, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακών ακτινογραφικών μηχανημάτων όχι μόνο μειώνει δραστικά την έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία αλλά και επιτρέπει τη λήψη υψηλής ποιότητας ακτινογραφιών.

error: Content is protected !!